- מסעדת מנואל הכשרה - Manuel, פתח תקווה

 
 
 
מנואל הכשרה - Manuel