- מסעדת מנואל - Manuel, פתח תקווה

 
 
 
מנואל - Manuel